ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΑ (Duplexing)

Το λαμινάρισμα είναι η διαδικασία όπου κολλάμε δύο οποιαδήποτε χαρτιά μεταξύ τους για να τα κάνουμε ένα. Η μέθοδος αυτή μπορεί να την χρησιμοποιηθεί όταν θέλουμε ένα ειδικός βάρος χαρτιού, όταν θέλουμε να κάνουμε χρωματιστό σόκορο ή αν για κάποιο λόγο να κρύψουμε την πίσω όψη μια κάρτας. Ζητήστε να δείτε δείγματα εργασιών στα καταστήματά μας.