ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΟΚΟΡΑ (Coloured paper edges)

Η Type Center AE είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που κάνει χρωματιστά σόκορα. Είναι μια μέθοδος που κάνει μια δουλειά πραγματικά πολύτιμη. Ίσως η ποιο αριστοκρατική λεπτομέρεια που μπορεί να έχει μια κάρτα επαγγελματική ή μια πρόσκληση. Όσο πιο βαρύ χαρτί χρησιμοποιηθεί τόσο πιο ορατό θα είναι το χρώμα πάνω στο σόκορο της κάρτας. Ζητήστε να δείτε δείγματα εργασιών στα καταστήματά μας.