ΚΑΡΤΑ

Ποιότητα χαρτιού: Plike black
Βάρος χαρτιού: 330 gsm
Χρώμα εκτύπωσης: White foil
Τεχνοτροπία Εκτύπωσης: Foil blocking