ΚΑΡΤΑ

Ποιότητα χαρτιού: Blanc Beige
Βάρος χαρτιού: 360 gsm
Χρώμα εκτύπωσης: Black & Red