ΚΑΡΤΑ

Ποιότητα χαρτιού: Rives design cream
Βάρος χαρτιού: 300 gsm
Χρώμα εκτύπωσης: Black
Τεχνοτροπία Εκτύπωσης: Thermography