ΚΑΡΤΑ

Ποιότητα χαρτιού: Astropack white 250 gsm (x3)
Βάρος χαρτιού: 750 gsm
Χρώμα εκτύπωσης: Χρυσό & Μαύρο
Τεχνοτροπίες: Θερμοτυπία & Βαθυτυπία (Χρυσό) / Λαμινάρισμα (χ2) / Χρυσό σόκορο